VisegradEasternPartnershipLiteraryAwardProjekt Visegrad Eastern Partnership Literary Award (VEaPLA) predstavuje autorov poézie, prózy a literatúry faktu z krajín Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) stredoeurópskym čitateľom.

Jeho ambíciou je vytvoriť platformu pre spoluprácu medzi intelektuálmi, ktorí pôsobia na poli literatúry v postsovietskom priestore a v krajinách Visegrádskej štvorky, podporiť významné kultúrne osobnosti a ideály slobody literárnej tvorby.
V rámci projektu sa formuje databáza autorov, literárnych časopisov, vydavateľstiev, literárnych cien, festivalov, súťaží a udalostí literárneho života v krajinách Východného partnerstva.
Databáza je otvorená každému, príspevky, podnety a komentáre k nej možno posielať prostredníctvom nášho blogu.


Responsible for content: VEaPLA

Copyright ©