VisegradEasternPartnershipLiteraryAward

Cena VEaPLA je určená autorovi, ktorý vydal za ostatné 3 roky knihu s mimoriadnym ohlasom a vplyvom v spoločenskom živote svojej krajiny. Kandidatúru na knihu roka nominujú partneri projektu z krajín Východného partnerstva.


Každý partner projektu má právo podať každý rok nominácie najviac 2 diel.
Na ocenenie možno navrhnúť dielo autora s občianstvom v niektorej z krajín Východného partnerstva, ktoré vyšlo tlačou v niektorej z týchto krajín. Etnická príslušnosť, pohlavie, či ideové presvedčenie autora nesmú byť prekážkou nominácie.
Nominovať možno dielo akéhokoľvek žánru a publikované v akomkoľvek jazyku.
Samizdatové publikácie sa vopred nevylučujú.


Súčasťou nominácie je krátke zdôvodnenie, podložené recenziami, kritikami, polemikami a ohlasom vo verejnom živote (masmédiá, film, divadlo, výtvarné umenie, webové blogy a pod.) Dokumentáciu dokladá navrhovateľ v elektronickej podobe. Nominované knihy sa stanú súčasťou fondu Knižnice VEaPLA pri Univerzite Komenského a dokumentácia bude uložená v elektronickom archíve VEaPLA.


Ocenené dielo vyberá spomedzi nominácií VEaPLA jury, zložená z literárnych vedcov zastupujúcich významné akademické inštitúcie v krajinách V4. Súčasťou ocenenia bude vydanie prekladu do jedného z jazykov krajín V4. Udelenie ceny je spojené s finančnou odmenou vo výške 1300 €.

Jednému z nominovaných diel môže VEaPLA jury udeliť aj Cenu rektora Univerzity Komenského, ktorá je určená autorom do 35 rokov. Autori ocenených kníh budú spolu s navrhovateľom pozvaní na slávnostnú ceremóniu odovzdávania ceny.VEaPLA JURY


Tereza Chlaňová, Karlova univerzita, Praha, Česká republika.

Paulina Olechowska, Uniwersytet Warszawski, Varšava, Poľsko.

Lajos Pálfalvi, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapešť, Maďarsko.

Mária Kusá, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko.

Ľubor Matejko, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko.

Anton Eliaš, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko.Responsible for content: VEaPLA

Copyright ©