VisegradEasternPartnershipLiteraryAward

Cena VEaPLA je určená autorovi, který vydal za poslední 3 roky knihu s mimořádným ohlasem a vlivem na společenský život své země. Kandidaturu na knihu roku nominují partneři projektu ze zemí Východního partnerství.


Každý partner projektu má právo každý rok nominovat maximálně 2 díla. Na ocenění je možné navrhnout dílo autora s občanstvím některého ze států Východního partnerství, které bylo vydáno v některém z těchto států. Etnická příslušnost, pohlaví nebo ideové přesvědčení autora nesmí být překážkou při nominaci. Nominované dílo může být jakéhokoliv žánru, publikované může být v jakémkoliv jazyce. Samizdatové publikace nejsou předem vyloučeny.


Součástí nominace je krátké zdůvodnění podložené recenzemi, kritikami, polemikami a ohlasem ve veřejném životě (masmédia, film, divadlo, výtvarné umění, webové blogy apod.). Dokumentaci dokládá navrhovatel v elektronické podobě. Nominované knihy se stanou součástí fondu Knihovny VEaPLA při Univerzitě Komenského a dokumentace bude uložena v elektronickém archivu VEaPLA.


Oceněné dílo vybírá z nominací komise VEaPLA složená z literárních vědců zastupujících významné akademické instituce ve státech V4. Součástí ocenění bude vydání překladu v jednom z jazyků států V4. Udělení ceny je spojené s finanční odměnou ve výšce 1300 €.

Jednomu z nominovaných děl může komise VEaPLA udělit také Cenu rektora Univerzity Komenského, která je určena autorům do 35 let. Autoři oceněných knih budou spolu s navrhovatelem pozváni na slavností ceremoniál spojený s předáním ceny.
VEaPLA JURY


Tereza Chlaňová, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika.

Paulina Olechowska, Uniwersytet Warszawski, Varšava, Polsko.

Lajos Pálfalvi, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapešť, Maďarsko.

Mária Kusá, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko.

Ľubor Matejko, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko.

Anton Eliaš, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko.


Responsible for content: VEaPLA

Copyright © 2014