VisegradEasternPartnershipLiteraryAwardbieloruske logo

Běloruská literatura

Současná běloruská literatura se nachází v situaci silné konkurence ze strany knižní produkce z Ruska a překladů světové literatury. Pojem „národní literatura“ má v případě dnešního Běloruska specifické vyznění z toho důvodu, že literární tvorba se rozvíjí v kontextu formálního bilingvizmu, který však ve skutečnosti znamená převládání ruského jazyka. Pokud jde o žánrovou strukturu, Bělorusko není výjimkou v rámci celosvětového trendu směřujícího k „lehkým“ žánrům (detektivky různých druhů, fantasy romány a podobně). V oblasti tematické jsou v „seriozní“ literatuře patrná jednak klasická témata jako 2. světová válka, Černobyl, běloruský venkov, ale i témata nová, spojená s reáliemi současného běloruského města a s životem současné společnosti. Nechybí ani stylové či formální experimentování. Pro dnešní běloruskou literaturu je rovněž příznačná koexistence dvou podob literární tvorby: „oficiální“ a „alternativní“. První většinou zastupují členové Svazu spisovatelů Běloruska v čele s Nikolajem Čergincem. Druhou – členové Svazu běloruských spisovatelů. Za hlavního oponenta je považován básník a prozaik Uladzimir Ňakljajev. Současná literatura je spíše literaturou „individualistů“, z nichž každý vytváří vlastní umělecký svět, institucionální příslušnost tak jen sotva ovlivňuje tvorbu skutečných umělců. ()  ()
Responsible for content: VEaPLA

Copyright ©