VisegradEasternPartnershipLiteraryAwardNajnovšie číslo čítajte tu     Eastern Partnership Literary Review je časopis venovaný literatúram krajín Východného partnerstva, ktorý vydáva 2 razy ročne Univerzita Komenského.

Hlavný redaktor časopisu: Anton Eliáš (Univerzita Komenského).

Vítané sú príspevky dotýkajúce sa súčasnej literatúry krajín Východného partnerstva (rozsah max. 14 400 znakov), recenzie na pozoruhodné knižné novinky a kratšie správy o udalostiach literárneho života (max. 5 400 znakov), v anglickom, prípadne inom svetovom jazyku.

Deadline pre posielanie príspevkov do čísla 2014/2 je 15. október 2014. Svoje články do druhého čísla posielajte, prosím, na adresu: veapla@veapla.eu


Responsible for content: VEaPLA

Copyright ©