Běloruská literatura

 

Současná běloruská literatura se nachází v situaci silné konkurence ze strany knižní produkce z Ruska a překladů světové literatury. Pojem „národní literatura“ má v případě dnešního Běloruska specifické vyznění z toho důvodu, že literární tvorba se rozvíjí v kontextu formálního bilingvizmu, který však ve skutečnosti znamená převládání ruského jazyka. Pokud jde o žánrovou strukturu, Bělorusko není výjimkou v rámci celosvětového trendu směřujícího k „lehkým“ žánrům (detektivky různých druhů, fantasy romány a podobně). V oblasti tematické jsou v „seriozní“ literatuře patrná jednak klasická témata jako 2. světová válka, Černobyl, běloruský venkov, ale i témata nová, spojená s reáliemi současného běloruského města a s životem současné společnosti. Nechybí ani stylové či formální experimentování. Pro dnešní běloruskou literaturu je rovněž příznačná koexistence dvou podob literární tvorby: „oficiální“ a „alternativní“. První většinou zastupují členové Svazu spisovatelů Běloruska v čele s Nikolajem Čergincem. Druhou – členové Svazu běloruských spisovatelů. Za hlavního oponenta je považován básník a prozaik Uladzimir Ňakljajev. Současná literatura je spíše literaturou „individualistů“, z nichž každý vytváří vlastní umělecký svět, institucionální příslušnost tak jen sotva ovlivňuje tvorbu skutečných umělců. 

Alhierd Bakharevich / Альгерд Бахарэвіч (1975)

  • Belarusian writer and translator.
  • The fact that Alhierd Bakharevich has been trusted to be a jury member of the prestigious Gedroyc Literary Award four times proves him authoritative and popular among the readers, critics and fellow authors.

 

Dogs of Europe, 2017, in Belarusian 

  • anti-utopia about Belarus and Europe 50 years from now, which has already won itself the reputation of the most attractive anti-bestseller.
  • One of the slogans of the book intriguingly claims: “You will never read this book” (the volume of the book – it is more than 900 pages long – and frequent passages in the constructed language Balbuta would intimidate a hesitating reader).
  • Yet, somehow, already a few months after the release of the book it feels that it has caused the greatest resonance among the readers this year.
  • Maksim Zhbankou, an authoritative critic, describes the book as a platform where “no one cares for the purity of genre like in a frivolous jam club”. He claims the book encompasses a thriller, a Bildungsroman, magic realism, a dark Euro-noir, sarcastic story about domestic educational process, and the pleasures of “game of pearls, criticism of national romantics and backyard memoirs, travel journal and intellectual crosswords. He spots a wide range of cultural references in his ambiguous yet attentive review of the novel http://budzma.by/news/i-wanna-be-your-eurodog-bakharevich-i-prycyemki-yewropy.html
  • The dominating motif of the book, according to Jan Maksimiuk, is the notorious Belarusian homelessness, feeling of non-belonging anywhere and everywhere.

 

Here you can find an extract from the book in Belarusian:

https://lohvinau.by/брысь-мова-брысь-урывак-з-новага-рама/