Ukrajinská literatura

 

Po roce 1991 přestala být aktuální dogmatická schémata vymezená socialistickým realismem a v kontextu rozvoje národního vědomí, překonávání postkoloniálního syndromu a svobodného rozvoje individuality autora začalo období hledání nových estetických metod zobrazování skutečnosti, nových žánrových forem a plurality různorodých literárních směrů. Nejvýraznějším rysem současného literárního procesu na Ukrajině je změna civilizační a kulturní orientace ve prospěch Západu a pokles vlivu ruské literatury (což je patrné zvláště v období po Majdanu a po anexi Krymu). Formuje se nový typ čtenáře, jemuž již nevyhovuje stylistika socialistického realizmu ani úzká národní profilace. Příznačná je reflexe palčivých sociálních problémů a problémů historické paměti, včetně těch, které byly dlouhé roky tabu. Historickou pamětí se zabývá například nejznámější současná ukrajinská spisovatelka Oksana Zabužková. Ukrajinská literatura se vrací k velkým románovým formám a odklání se od extrémního postmodernizmu, příznačného pro konec 20. století, za jehož výrazného představitele můžeme bezpochyby považovat Jurije Andruchovyče. Je v ní patrná decentralizace kulturního a literárního procesu (kromě tradičních center Kyjeva a Lvova se do kulturního povědomí vrací i Ivano-Frankovsk, Charkov a Luck). Velmi zřetelná je politická a společenská angažovanost spisovatelů. Vzrůstá vliv internetových technologií na literární proces.