Logo Logo Logo

V rámci podujatia International Youth Cooperation Forum na tému Eastern Partnership and Visegrad Four: Opportunities and Prospects predstavila projekt Visegrad Eastern Partnership Literary Award Dominika Fifiková. Podujatie organizovala mládežnícka organizácia Common Sense youth organization, ktorá s podporou Ministerstva mládeže a športu Azerbajdžanskej republiky pozvala na fórum vybraných účastníkov z krajín V4 a Východného partnerstva.

Logo