Slávnostné odovzdávanie ceny VEaPLA víťazovi súťaže za rok 2014 Iharovi Babkovovi sa konalo v Bratislave za prítomnosti rektora Univerzity Komenského Karola Mičietu, prorektora Vinceta Múcsku, dekana Filozofickej fakulty UK Jaroslava Šušola, predstaviteľov Medzinárodného vyšehradského fondu a kultúrnych centier krajín V4, partnerov projektu z krajín V4 a Východného partnerstva za širokej účasti kultúrnej verejnosti.Logo Logo Logo