VisegradEasternPartnershipLiteraryAwardbieloruske logo

Bieloruská literatúra

Súčasná bieloruská literatúra sa nachádza v situácii silnej konkurencie zo strany knižnej produkcie z Ruska a prekladov svetovej literatúry. Pojem „národná literatúra“ má v prípade dnešného Bieloruska špecifikum v tom, že literárna tvorba sa rozvíja v kontexte formálneho bilingvizmu, ktorý však v skutočnosti znamená prevládanie ruského jazyka. Pokiaľ ide o žánrovú štruktúru, Bielorusko nie je výnimkou v rámci celosvetového trendu smerujúceho k „ľahkým“ žánrom (detektívky rôznych druhov, fantasy romány a pod.) V oblasti tematickej vidno v „serióznej“ literatúre jednak klasické témy ako sú 2. svetová vojna, Černobyľ, bieloruský vidiek, ale aj nové témy, spojené s reáliami súčasného bieloruského mesta a životom súčasnej spoločnosti. Nechýba ani štýlové či formálne experimentovanie. Príznačným pre dnešnú bieloruskú literatúru je aj koexistencia dvoch podôb literárnej tvorby: „oficiálnej“ a „alternatívnej“. Prvú väčšinou zastupujú členovia Spolku spisovateľov Bieloruska na čele s Nikolajom Čergincom. Druhú – členovia Spolku bieloruských spisovateľov. Ako hlavný oponent sa tu vidí básnik a prozaik Uladzimir Niakliajeu. Súčasná literatúra je skôr literatúrou „individualistov“, každý z ktorých tvorí vlastný umelecký svet, preto inštitucionálna príslušnosť sotva ovplyvňuje tvorbu skutočných umelcov. ()  ()
Responsible for content: VEaPLA

Copyright ©