VisegradEasternPartnershipLiteraryAward

Nagroda VEaPLA może zostać przyznana autorce/autorowi, której/którego książka została opublikowana w ostatnich trzech latach i spotkała się z wyjątkowym przyjęciem czytelników, miała znaczący wpływ na życie w jej/jego kraju. Nominację do książki roku zgłaszają partnerzy projektu z krajów Partnerstwa Wschodniego.


Każdy partner projektu może zgłosić do nominacji maksymalnie dwie prace literackie rocznie. Nagroda przyznawana jest autorowi, który posiada obywatelstwo jednego z krajów Partnerstwa Wschodniego i opublikował swoje utwory w jednym z wymienionych krajów. Na nominację nie ma wpływu płeć, przekonania ani tożsamość etniczna autora. W konkursie mogą pojawić się wszystkie gatunki literackie, w dowolnym języku, a także utwory opublikowane w tzw. drugim obiegu.

Przy zgłaszaniu konkretnej pracy należy podać krótkie uzasadnienie zawierające recenzje, artykuły krytyczne, dyskusje, polemiki związane z nominowaną pozycją literacką, z jej wpływem na szeroko rozumiane życie publiczne (film, teatr, sztuki piękne, blogi i inne). Zgłaszający przesyłają dokumentację drogą elektroniczną. Nominowane pozycje książkowe zostaną włączone do zbiorów biblioteki VEaPLA Uniwersytetu Komeńskiego, a dokumentacja będzie przechowywana w elektronicznych archiwach projektu.

Nagrodę przyznaje jury projektu VEaPLA, w którego skład wchodzą literaturoznawcy z wiodących ośrodków akademickich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W ramach nagrody praca laureata zostanie przetłumaczona i opublikowana w jednym z krajów V4. Nagroda wynosi 1.300 €.

Jury projektu VEaPLA może również przyznać autorowi jednej z nominowanych prac (który nie ukończył 35 roku życia) Nagrodę Rektora Uniwersytetu Komeńskiego.

Na ceremonię wręczenia nagród zostaną zaproszeni laureaci wraz z osobami zgłaszającymi ich prace do nominacji.


VEaPLA JURY


Tereza Chlaňová, Karlova univerzita, Praga, Czechy.

Paulina Olechowska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.

Lajos Pálfalvi, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapeszt, Węgry.

Mária Kusá, Univerzita Komenského, Bratysława, Słowacja.

Ľubor Matejko, Univerzita Komenského, Bratysława, Słowacja.

Anton Eliaš, Univerzita Komenského, Bratysława, Słowacja.Responsible for content: VEaPLA

Copyright © 2015