VisegradEasternPartnershipLiteraryAwardProjekt Visegrad Eastern Partnership Literary Award (VEaPLA) przybliża czytelnikom z Europy Środkowej twórczość pisarzy z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy).

Główne cele tego projektu obejmują stworzenie programu współpracy między intelektualistami, którzy pracują w dziedzinie literatury w przestrzeni postsowieckiej i krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz promowanie znaczących osobistości świata kultury i ideałów wolności twórczości literackiej.
W ramach projektu tworzona jest baza danych zawierająca listę autorów, czasopism literackich, wydawnictw, nagród literackich, festiwali i wydarzeń z życia literackiego w krajach Partnerstwa Wschodniego.
Wspomniana baza danych jest już ogólnodostępna. Można uczestniczyć w jej współtworzeniu poprzez przesyłanie informacji, uwag i komentarzy za pośrednictwem bloga VEaPLA.Responsible for content: VEaPLA

Copyright © 2015