Conditions

 

Nagroda VEaPLA może zostać przyznana autorce/autorowi, której/którego książka została opublikowana w ostatnich trzech latach i spotkała się z wyjątkowym przyjęciem czytelników, miała znaczący wpływ na życie w jej/jego kraju. Nominację do książki roku zgłaszają partnerzy projektu z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Każdy partner projektu może zgłosić do nominacji maksymalnie pięć utworów literackich rocznie. Nagroda przyznawana jest autorowi, który posiada obywatelstwo jednego z krajów Partnerstwa Wschodniego i opublikował swoje utwory w jednym z wymienionych krajów. Na nominację nie ma wpływu płeć, przekonania ani tożsamość etniczna autora. W konkursie mogą pojawić się wszystkie gatunki literackie, w dowolnym języku, a także utwory opublikowane w tzw. drugim obiegu.

Przy zgłaszaniu konkretnej pracy należy podać krótkie uzasadnienie zawierające recenzje, artykuły krytyczne, dyskusje, polemiki związane z nominowaną pozycją literacką, z jej wpływem na szeroko rozumiane życie publiczne (film, teatr, sztuki piękne, blogi i inne). Zgłaszający przesyłają dokumentację drogą elektroniczną.Nominowane pozycje książkowe zostaną włączone do zbiorów Biblioteki VEaPLA Instytutu Studiów Wschodnioeuropejskich (Wydział Sztuki, Uniwersytet Karola) a dokumentacja będzie przechowywana w elektronicznych archiwach projektu. 
Nagrodę literacką przyznaje jury projektu VEaPLA, w którego skład wchodzą literaturoznawcy z wiodących instytucji i ośrodków akademickich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W ramach nagrody praca laureata zostanie przetłumaczona i opublikowana w jednym z krajów V4. Nagroda ma również charakter finansowy.

Na ceremonię wręczenia nagród zostaną zaproszeni laureaci wraz z osobami zgłaszającymi ich prace do nominacji.