Bieloruská literatúra

Súčasná bieloruská literatúra sa nachádza v situácii silnej konkurencie zo strany knižnej produkcie z Ruska a prekladov svetovej literatúry. Pojem „národná literatúra“ má v prípade dnešného Bieloruska špecifikum v tom, že literárna tvorba sa rozvíja v kontexte formálneho bilingvizmu, ktorý však v skutočnosti znamená prevládanie ruského jazyka. Pokiaľ ide o žánrovú štruktúru, Bielorusko nie je výnimkou v rámci celosvetového trendu smerujúceho k „ľahkým“ žánrom (detektívky rôznych druhov, fantasy romány a pod.) V oblasti tematickej vidno v „serióznej“ literatúre jednak klasické témy ako sú 2. svetová vojna, Černobyľ, bieloruský vidiek, ale aj nové témy, spojené s reáliami súčasného bieloruského mesta a životom súčasnej spoločnosti. Nechýba ani štýlové či formálne experimentovanie. Príznačným pre dnešnú bieloruskú literatúru je aj koexistencia dvoch podôb literárnej tvorby: „oficiálnej“ a „alternatívnej“. Prvú väčšinou zastupujú členovia Spolku spisovateľov Bieloruska na čele s Nikolajom Čergincom. Druhú – členovia Spolku bieloruských spisovateľov. Ako hlavný oponent sa tu vidí básnik a prozaik Uladzimir Niakliajeu. Súčasná literatúra je skôr literatúrou „individualistov“, každý z ktorých tvorí vlastný umelecký svet, preto inštitucionálna príslušnosť sotva ovplyvňuje tvorbu skutočných umelcov. 

Alhierd Bakharevich / Альгерд Бахарэвіч (1975)

  • Belarusian writer and translator.
  • The fact that Alhierd Bakharevich has been trusted to be a jury member of the prestigious Gedroyc Literary Award four times proves him authoritative and popular among the readers, critics and fellow authors.

 

Dogs of Europe, 2017, in Belarusian

  • anti-utopia about Belarus and Europe 50 years from now, which has already won itself the reputation of the most attractive anti-bestseller.
  • One of the slogans of the book intriguingly claims: “You will never read this book” (the volume of the book – it is more than 900 pages long – and frequent passages in the constructed language Balbuta would intimidate a hesitating reader).
  • Yet, somehow, already a few months after the release of the book it feels that it has caused the greatest resonance among the readers this year.
  • Maksim Zhbankou, an authoritative critic, describes the book as a platform where “no one cares for the purity of genre like in a frivolous jam club”. He claims the book encompasses a thriller, a Bildungsroman, magic realism, a dark Euro-noir, sarcastic story about domestic educational process, and the pleasures of “game of pearls, criticism of national romantics and backyard memoirs, travel journal and intellectual crosswords. He spots a wide range of cultural references in his ambiguous yet attentive review of the novel http://budzma.by/news/i-wanna-be-your-eurodog-bakharevich-i-prycyemki-yewropy.html
  • The dominating motif of the book, according to Jan Maksimiuk, is the notorious Belarusian homelessness, feeling of non-belonging anywhere and everywhere.

 

Here you can find an extract from the book in Belarusian:

https://lohvinau.by/брысь-мова-брысь-урывак-з-новага-рама/