Gruzínská literatúra

 

„Tritisíc ľudí číta, tisíc kúpi“, takto skepticky hovorí o gruzínskej čitateľskej obci Laša Bugadze. Samozrejme táto situácia nie je spôsobená necivilizovanosťou spoločnosti, problém je skôr v jej veľkosti – Gruzínsko so 4,5 miliónmi obyvateľov nie je nijaký gigant, preto je celkom pochopiteľné, že autori chcú osloviť aj čitateľov za hranicami Gruzínska. Počas existencie Sovietskeho zväzu to nebol veľký problém. Gruzínska literatúra bola súčasťou veľkého kultúrneho priestranstva a distribuovala sa po celej krajine. Navyše, cez preklady do ruštiny boli diela gruzínskych autorov dostupné v celom „východnom bloku“. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa však trh s gruzínskou literatúrou výrazne zmenšil. 

Napriek tomu v dnešnom Gruzínsku funguje mnoho literárnych časopisov, ktoré prezentujú nielen nové preklady zahraničných diel, ale aj tvorbu domácich autorov. Tieto časopisy sú zvyčajne dostupné online, no väčšina z nich len v gruzínskom jazyku. Zaujímavé sú napríklad Arili (არილი) alebo Literaturuli Gazeti (ლიტერატურული გაზეთი). Ďalším spôsobom propagovania domácej literatúry sú literárne ceny, ktorých je v Gruzínsku niekoľko, ako príklad možno uviesť : literárnu cenu SABA, cenu CERO, alebo Cenu Važu-Pšavelu.