Slavnostní předání Visegrad Eastern Partnership Literary Award

Dne 11.4. v 18:00 se ve Studentském klubu v Celetné 20 konalo slavnostní předání literární ceny „Visegrad Eastern Partnership Literary Award“, jejímž výhercem se stal ukrajinský spisovatel Vladimir Rafejenko a jeho próza Dlouhé časy (Долгота дней, Фабула, 2017; ukrajinský překlad M. Kijanovské  Дoвгi часи  vyšel v témže roce v nakladatelství  Видавництво Старого Лева). Jedná se o knihu zkušeného autora, který má za sebou více jak dvacetiletou literární dráhu, donedávna psal v ruštině (poezii i prózu), nyní činí první pokusy v ukrajinštině. V roce 2014 odjel ze svého rodného Doněcka a usadil se v Kyjevě. Dlouhé časy jsou v podstatě autoterapeutickou knihou, řečeno slovy samotného autora – „pokusem zpracovat válečné trauma“, jedná se o „mystérium zrození nové Ukrajiny“, kde „smrt je vnímána jako šance znovu se narodit“.  Byť kniha byla zpočátku zamýšlena jako realistické vyprávění, v průběhu psaní autor zjistil, že zcela v této úrovni není schopen text udržet…  tak začal krystalizovat svérázný fantasmagorický svět pohádek pro dospělé.

 

V průběhu slavnostního večera promluvil děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Doc. PhDr. Michal Pullman, Ph.D., zástupce vedoucího Ústavu východoevropských studií FF UK PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.. Večerem provázela Tereza Chlaňová a Hana Kosáková, tlumočení se ujala Jekaterina Gazukina. Samozřejmě byl přítomen  výherce ceny – Vladimir Rafejenko. Pódium zdobilo několik maleb na dřevo Matěje Lipavského, které byly použity na obálku knihy a propagační materiály.

Během večera byl představena i vítězná kniha v českém překladu Jekateriny Gazukiny a Terezy Chlaňové – Dlouhé časy. Knihu vydalo nakladatelství Větrné mlýny.

Večer zpestřila nádherným zpěvem vokální skupina Milánosz. Pro návštěvníky  večera bylo připraveno malé pohoštění. 

Vítěz letošního ročníku Visegrad Eastern Partnership Literary Award

19 července 2018 se v Praze sešla komise, která rozhodla o letošním vítězi Visegrad Eastern Partnership Literary Award – Tereza Chlaňová a Hana Kosáková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Ĺubor  Matejko z Univerzity Komenského v Bratislavě,  Katarzyna Jakubowska-Krawczyk z katedry ukrajinistiky Varšavské univerzity a Lajos Pálfalvi z Asociace maďarských překladatelů v Budapešti. Partneři ze zemí Východního partnerství nominovali celkem  14 autorů a knih z  5 zemí (Arménie, Moldavsko, Gruzie, Bělorusko, Ukrajina).  8 autorů a knih se dostalo do užšího výběru  – Serhij Žadan z Ukrajiny (Iнтeрнат), Vladimir Rafejenko z Ukrajiny (Дoлгoта днeй), Artem Čech z Ukrajiny (Toчка нуль), Oleksnadr Dočynec z Ukrajiny (Мафтeй. Kнига написана сухим пeрoм), Susanna Harutyunyan z Arménie (The Ravens Before Noa), Marcel Gherman z Moldavska  (Parallel Universes), Archil Kikodze z Gruzie (Southern Elephant), Alherd Bacharevič z Běloruska  (Сабакі Эўропы).  Rozhodování nebylo snadné, diskuse trvala bezmála dvě hodiny a nakonec se komise shodla a vybrala jako letošního vítěze Vladimira Rafejenka. Gratulujeme! Nyní je připravován překlad knihy do češtiny. Kniha vyjde v nakladatelství Větrné mlýny.

 

 

Photos from the Visegrad Eastern Partnership Award ceremony 2019