Visegrad Eastern Partnership Literary Award Winner

On the 19th June 2018 Visegrad Eastern Partnership Literary Award jury meeting took place in Prague. There were 5 members of the jury – Tereza Chlaňová and Hana Kosáková (Faculty of Arts, Charles University, Prague), Ĺubor  Matejko (Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava), Katarzyna Jakubowska-Krawczyk (Department of Ukrainian Studies of the University of Warsaw), Lajos Pálfalvi (Assocation of Hungarian Literary Translators, Budapest). There were 14 nominations from 5 countries (Armenia, Moldova, Georgia, Belarus, Ukraine). Finally 8 books were chosen to decide from – Serhiy Zhadan from Ukraine (Iнтeрнат), Vladimir Rafeenko from Ukraine (Дoлгoта днeй), Artem Czech from Ukraine (Toчка нуль), Oleksnadr Doczynec from Ukraine (Мафтeй. Kнига написана сухим пeрoм), Susanna Harutyunyan from Armenia (The Ravens Before Noa), Marcel Gherman from Moldova (Parallel Universes), Archil Kikodze from Georgia (Southern Elephant), Alhierd Bakharevich from Belarus (Dogs of Europe). The decision was not easy, discusion took nearly two hours and finally the jury agreed upon Владимир Рафeeнкo. Congratulations! Now we are preparing the translation of the book by Vladimir Rafeenko into Czech, in autumn the book will be published in the publishing house Větrné mlýny (Brno).

Slavnostní předání Visegrad Eastern Partnership Literary Award

Dne 11.4. v 18:00 se ve Studentském klubu v Celetné 20 konalo slavnostní předání literární ceny „Visegrad Eastern Partnership Literary Award“, jejímž výhercem se stal ukrajinský spisovatel Vladimir Rafejenko a jeho próza Dlouhé časy (Долгота дней, Фабула, 2017; ukrajinský překlad M. Kijanovské  Дoвгi часи  vyšel v témže roce v nakladatelství  Видавництво Старого Лева). Jedná se o knihu zkušeného autora, který má za sebou více jak dvacetiletou literární dráhu, donedávna psal v ruštině (poezii i prózu), nyní činí první pokusy v ukrajinštině. V roce 2014 odjel ze svého rodného Doněcka a usadil se v Kyjevě. Dlouhé časy jsou v podstatě autoterapeutickou knihou, řečeno slovy samotného autora – „pokusem zpracovat válečné trauma“, jedná se o „mystérium zrození nové Ukrajiny“, kde „smrt je vnímána jako šance znovu se narodit“.  Byť kniha byla zpočátku zamýšlena jako realistické vyprávění, v průběhu psaní autor zjistil, že zcela v této úrovni není schopen text udržet…  tak začal krystalizovat svérázný fantasmagorický svět pohádek pro dospělé.

 

V průběhu slavnostního večera promluvil děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Doc. PhDr. Michal Pullman, Ph.D., zástupce vedoucího Ústavu východoevropských studií FF UK PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.. Večerem provázela Tereza Chlaňová a Hana Kosáková, tlumočení se ujala Jekaterina Gazukina. Samozřejmě byl přítomen  výherce ceny – Vladimir Rafejenko. Pódium zdobilo několik maleb na dřevo Matěje Lipavského, které byly použity na obálku knihy a propagační materiály.

Během večera byl představena i vítězná kniha v českém překladu Jekateriny Gazukiny a Terezy Chlaňové – Dlouhé časy. Knihu vydalo nakladatelství Větrné mlýny.

Večer zpestřila nádherným zpěvem vokální skupina Milánosz. Pro návštěvníky  večera bylo připraveno malé pohoštění.

Vítěz letošního ročníku Visegrad Eastern Partnership Literary Award

19 července 2018 se v Praze sešla komise, která rozhodla o letošním vítězi Visegrad Eastern Partnership Literary Award – Tereza Chlaňová a Hana Kosáková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Ĺubor  Matejko z Univerzity Komenského v Bratislavě,  Katarzyna Jakubowska-Krawczyk z katedry ukrajinistiky Varšavské univerzity a Lajos Pálfalvi z Asociace maďarských překladatelů v Budapešti. Partneři ze zemí Východního partnerství nominovali celkem  14 autorů a knih z  5 zemí (Arménie, Moldavsko, Gruzie, Bělorusko, Ukrajina).  8 autorů a knih se dostalo do užšího výběru  – Serhij Žadan z Ukrajiny (Iнтeрнат), Vladimir Rafejenko z Ukrajiny (Дoлгoта днeй), Artem Čech z Ukrajiny (Toчка нуль), Oleksnadr Dočynec z Ukrajiny (Мафтeй. Kнига написана сухим пeрoм), Susanna Harutyunyan z Arménie (The Ravens Before Noa), Marcel Gherman z Moldavska  (Parallel Universes), Archil Kikodze z Gruzie (Southern Elephant), Alherd Bacharevič z Běloruska  (Сабакі Эўропы).  Rozhodování nebylo snadné, diskuse trvala bezmála dvě hodiny a nakonec se komise shodla a vybrala jako letošního vítěze Vladimira Rafejenka. Gratulujeme! Nyní je připravován překlad knihy do češtiny. Kniha vyjde v nakladatelství Větrné mlýny.