Ocenění 2016

Sofia Andruchovyčova – Felix Austria

5. apríla 2017 sa v Zichyho paláci uskutočnilo slávnostné udelenie Visegrádskej literárnej ceny za rok 2016 Sofii Andruchovyčovej za román Felix Austria. Autorka sa odovzdávania zúčastnila osobne a poďakovala početnému publiku z radov študentov i verejnosti so záujmom o literatúru. Cenu v mene Univerzity Komenského odovzdával prorektor UK Vincent Múcska. Po slávnostnom udelení ocenenia prišiel na rad koncert ukrajinskej divy Mariany Sadovskej a jej performatívnemu prevedeniu tradičných ukrajinských ľudových piesní.