Podmínky

 

Cena VEaPLA je určená autorovi, který vydal za poslední 3 roky knihu s mimořádným ohlasem a vlivem na společenský život své země. Kandidaturu na knihu roku nominují partneři projektu ze zemí Východního partnerství.

 

Každý partner projektu má právo každý rok nominovat maximálně 5 děl. Na ocenění je možné navrhnout dílo autora s občanstvím některého ze států Východního partnerství, které bylo vydáno v některém z těchto států. Etnická příslušnost, pohlaví nebo ideové přesvědčení autora nesmí být překážkou při nominaci. Nominované dílo může být jakéhokoliv žánru, publikované může být v jakémkoliv jazyce. Samizdatové publikace nejsou předem vyloučeny.

 

Součástí nominace je krátké zdůvodnění podložené recenzemi, kritikami, polemikami a ohlasem ve veřejném životě (masmédia, film, divadlo, výtvarné umění, webové blogy apod.). Dokumentaci dokládá navrhovatel v elektronické podobě. Nominované knihy se stanou součástí fondu Knihovny VEaPLA při Ústavu východoevropských studií (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) a dokumentace bude uložena v elektronickém archivu VEaPLA.

 

Oceněné dílo vybírá z nominací komise VEaPLA složená z literárních vědců zastupujících významné  instituce ve státech V4. Součástí ocenění bude vydání překladu v jednom z jazyků států V4. Udělení ceny je spojené s finanční odměnou.

 

Autoři oceněných knih budou spolu s navrhovatelem pozváni na slavností ceremoniál spojený s předáním ceny.