VEaPLA Jury

 

Czech republic:

Tereza Chlaňová (koordinátorka projektu v roce 2018), Univerzita Karlova, Praha, chlanova@centrum.cz
Hana Kosáková, Univerzita Karlova, Praha, kosakova.hana@gmail.com

Maďarsko:

Lajos Pálfalvi, Magyar Műfordítók Egyesülete, Budapešť, idegen-toll@t-online.hu

Polsko:

Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Uniwersytet Warszawski, Varšava, k.jakubowska@uw.edu.pl

Slovensko:

Ľubor Matejko (koordinátor prvních tří ročníků projektu), Univerzita Komenského, Bratislava, matejko@fphil.uniba.sk