u

O PROJEKTE

Projekt Visegrad Eastern Partnership Literary Award (VEaPLA) predstavuje autorov poézie, prózy a literatúry faktu z krajín Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) stredoeurópskym čitateľom.

Jeho ambíciou je vytvoriť platformu pre spoluprácu medzi intelektuálmi, ktorí pôsobia na poli literatúry v postsovietskom priestore a v krajinách Visegrádskej štvorky, podporiť významné kultúrne osobnosti a ideály slobody literárnej tvorby.

V rámci projektu sa formuje databáza autorov, literárnych časopisov, vydavateľstiev, literárnych cien, festivalov, súťaží a udalostí literárneho života v krajinách Východného partnerstva. Databáza je otvorená každému, príspevky, podnety a komentáre k nej možno posielať prostredníctvom blogu: http://veapla.blogspot.sk/.

PROJEKT PODPORUJÚ

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.